آمار سایت

امروز1010
دیروز4202
مجموع38305359

اقلیم گلوگاه

اداره هواشناسی سینوپتیک تکمیلی گلوگاه

طول جغرافیایی : 49و °53

عرض جغرافیایی : 47و °36

ارتفاع از سطح دریای آزاد : 10-  متر

تاریخ تاسیس : 1384

دوره آماری: (96- 1384)

مجموع بارش سالانه(فروردین 1384 تا اسفند 1396): 599 میلی متر

مجموع بارش سال زراعی(مهر 1384 تا مهر 1396) : 610 میلی متر

تعداد روزهای بارانی: 89 روز

حداکثر بارش 24 ساعته : 99 میلی متر، 22 مهر 1391 

حداکثر ارتفاع برف 24 ساعته : 40 سانتی متر ،  16 بهمن 1386 و 15 بهمن1390   

میانگین دمای سالانه : 17/6 درجه سانتی گراد

میانگین بیشینه دما : 22/4 درجه سانتی گراد

میانگین کمینه دما: 12/7 درجه سانتی گراد

بیشینه  مطلق دما : 42/6 درجه سانتی گراد، 9خرداد 1394 

کمینه مطلق دما :  10/6-  درجه سانتی گراد، 14 بهمن 1392

مجموع تعداد روزهای یخبندان : 16 روز

مجموع ساعت آفتابی سالانه : 1976 ساعت

مجموع تبخیر سالانه : 1167 میلی متر

میانگین رطوبت نسبی سالانه: 76 درصد

بیشینه سرعت و جهت باد : 28 متر بر ثانیه(101کیلومتر در ساعت)، شمال شرقی، 24 آبان1394

جهت و سرعت باد غالب : غربی ، 1/8 متر بر ثانیه

نوع اقلیم(روش زراعی)  : نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتاً سرد


اقلیم گلوگاه
اقلیم گلوگاه
پنج پارامتر دما
ساعت آفتابی
تعداد روزهای بارانی
حداکثر بارش برف و بارش 24 ساعته
تفاوت بارش به تبخیر
گلباد
حداکثر سرعت باد
تعداد روزهای یخبندان

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها