آمار سایت

امروز847
دیروز4202
مجموع38305196

اقلیم دشت ناز

اداره هواشناسی دشت ناز ساری

طول جغرافیایی : 11و °53

عرض جغرافیایی : 37و °36

ارتفاع از سطح دریای آزاد : 11/5 متر

تاریخ تاسیس : 1379

دوره آماری: (96- 1380)

مجموع بارش سالانه(فروردین 1380 تا اسفند 1396): 656 میلی متر

مجموع بارش سال زراعی(مهر 1380 تا مهر 1396) : 665 میلی متر

تعداد روزهای بارانی: 114 روز

حداکثر بارش 24 ساعته : 113 میلیمتر، 14 خرداد 1393 

حداکثر ارتفاع برف 24 ساعته : 5 سانتی متر ،  16 و 17 دی 1386   

میانگین دمای سالانه : 17/6 درجه سانتی گراد

میانگین بیشینه دما : 22/4 درجه سانتی گراد

میانگین کمینه دما: 12/9 درجه سانتی گراد

بیشینه  مطلق دما : 42/5 درجه سانتی گراد، 9خرداد 1394 

کمینه مطلق دما :  5/2-  درجه سانتی گراد، 14 بهمن 1392

مجموع تعداد روزهای یخبندان : 14 روز

مجموع ساعت آفتابی سالانه : 2183 ساعت

مجموع تبخیر سالانه : 1187 میلی متر

میانگین رطوبت نسبی سالانه: 75 درصد

بیشینه سرعت و جهت باد : 31 متر بر ثانیه(111/6 کیلومتر در ساعت)، شمال غربی، 7 مهر 1387

جهت و سرعت باد غالب : غربی در مرحله دوم شرقی، 2/6 متر بر ثانیه

نوع اقلیم(روش زراعی)  : نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد


اقلیم دشت ناز
اقلیم دشت ناز
5 پارامتر دما
ساعت آفتابی
تعداد روزهای بارانی
حداکثر بارش برف و بارش 24 ساعته
تفاوت بارش به تبخیر
گلباد
حداکثر سرعت باد
تعداد روزهای یخبندان
متوسط رطوبت نسبی
وضعیت اقلیمی پارامترهای هواشناسی ایستگاه  هواشناسی همدیدی دشت ناز

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها