آمار سایت

امروز1174
دیروز4202
مجموع38305523

اقلیم بلده نور

ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی بلده

طول جغرافیایی : 48و °51

عرض جغرافیایی : ′12و °36

ارتفاع از سطح دریای آزاد : 2120 متر

تاریخ تاسیس : 1385

دوره آماری: (96- 1385)

میانگین مجموع بارش سالانه(فروردین 1385 تا اسفند 1396) : 304 میلی متر

میانگین مجموع بارش سال زراعی(مهر 1385 تا مهر 1396) : 322 میلی متر

تعداد روزهای بارانی : 99 روز

حداکثر بارش 24 ساعته : 66 میلی متر، 13 مهر 1396

حداکثر ارتفاع برف 24 ساعته : 170 سانتی متر ، 16 آذر 1387

میانگین دمای سالانه : 9/4 درجه سانتی گراد

میانگین بیشینه دما : 16/2 درجه سانتی گراد

میانگین کمینه دما : 2/7 درجه سانتی گراد

بیشینه مطلق دما : 36 درجه سانتی گراد ، 4 مرداد1393

کمینه مطلق دما :  23/6-  درجه سانتی گراد، 25 دی 1386

مجموع تعداد روزهای یخبندان : 136روز

میانگین ساعت آفتابی سالانه : 2744 ساعت

میانگین رطوبت نسبی سالانه : 56 درصد

بیشینه سرعت و جهت باد : 28 متر بر ثانیه (100/8 کیلومتر در ساعت)،جنوب غربی، 28 اسفند1388

جهت و سرعت باد غالب : شمال شرقی ،3/7 متر بر ثانیه

نوع اقلیم(روش زراعی): نیمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار


اقلیم بلده نور
اقلیم بلده نور
پنج پارامتر دما
ساعت آفتابی
تعداد روزهای بارانی
حداکثر بارش برف
مجموع بارش و حداکثر بارش 24 ساعته
تفاوت بارش به تبخیر
گلباد
حداکثر سرعت باد

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها