آمار سایت

امروز1148
دیروز4202
مجموع38305497

اقلیم امیرآباد

اداره هواشناسی سینوپتیک دریایی و مرکز رادار بندر امیرآباد

طول جغرافیایی : 22و °53

عرض جغرافیایی : 51و °36

ارتفاع از سطح دریای آزاد : 20- متر

تاریخ تاسیس : 1383

دوره آماری: (96- 1384)

میانگین مجموع بارش سالانه(فروردین 1384 تا اسفند 1396) : 675 میلی متر

میانگین مجموع بارش سال زراعی(مهر1384 تا مهر 1396) : 693 میلی متر

تعداد روزهای بارانی : 90 روز

حداکثر بارش 24 ساعته : 134 میلی متر، 29 مهر 1392

حداکثر ارتفاع برف 24 ساعته: 17 سانتی متر ، 5 آذر 1395

میانگین دمای سالانه: 17/6 درجه سانتی گراد

میانگین بیشینه دما : 21/2 درجه سانتی گراد

میانگین کمینه دما : 14/1 درجه سانتی گراد

بیشینه مطلق دما : 37/7 درجه سانتی گراد ، 16 مهر1394

کمینه مطلق دما :  4/6 - درجه سانتی گراد، 17 دی 1386

مجموع تعداد روزهای یخبندان: 4 روز

میانگین ساعت آفتابی سالانه : 2346 ساعت

مجموع تبخیر سالانه: 1184 میلی متر

میانگین رطوبت نسبی سالانه : 80 درصد

بیشینه سرعت و جهت باد : 25 متر بر ثانیه (90 کیلومتر در ساعت)، غربی ، 15 بهمن 1391

جهت و سرعت باد غالب : جنوب غربی ، 2/8 متر بر ثانیه

نوع اقلیم(روش زراعی): نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد


اقلیم امیرآباد
اقلیم امیرآباد
ساعت آفتابی
5 پارامتر دما
گلباد
حداکثر سرعت باد
حداکثر ارتفاع برف و حداکثر بارش 24 ساعته
تفاوت بارش به تبخیر
تعداد روزهای یخبندان
میانگین رطوبت نسبی
تعداد روزهای بارانی
وضعیت اقلیمی پارامترهای هواشناسی ایستگاه  هواشناسی همدیدی بندرامیرآباد

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها