آمار سایت

امروز1046
دیروز4202
مجموع38305395

اقلیم آمل

اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان آمل

طول جغرافیایی : 28و °52

عرض جغرافیایی : 28و °36

ارتفاع از سطح دریای آزاد : 40 متر

تاریخ تاسیس : 1380

دوره آماری: (96- 1380)

مجموع بارش سالانه(فروردین 1380 تا اسفند 1396): 671 میلی متر

مجموع بارش سال زراعی(مهر 1380 تا مهر 1396) : 673میلی متر

تعداد روزهای بارانی: 114 روز

حداکثر بارش 24 ساعته : 92 میلیمتر، 25 مهر 1396

حداکثر ارتفاع برف 24 ساعته : 24 سانتی متر،  18 دی 1386 

میانگین دمای سالانه : 17/5 درجه سانتی گراد

میانگین بیشینه دما : 22 درجه سانتی گراد

میانگین کمینه دما : 13 درجه سانتی گراد

بیشینه مطلق دما : 39/2 درجه سانتی گراد، 10 خرداد 1394

کمینه مطلق دما :  8-  درجه سانتی گراد، 18 دی 1386

مجموع تعداد روزهای یخبندان : 12 روز

مجموع ساعت آفتابی سالانه : 1909 ساعت

مجموع تبخیر سالانه : 982 میلی متر

میانگین رطوبت نسبی سالانه: 78 درصد

بیشینه سرعت و جهت باد : 30 متر بر ثانیه(108 کیلومتر در ساعت)، غربی، 13 آذر 1394

جهت و سرعت باد غالب : شمال غربی، 1/9 متر بر ثانیه

نوع اقلیم(روش زراعی) : نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان کمی سرد


اقلیم آمل
اقلیم آمل
پنج پارامتر دما
وضعیت اقلیمی پارامترهای هواشناسی ایستگاه  هواشناسی همدیدی آمل
تعداد روزهای بارانی
حداکثر بارش برف و بارش 24 ساعته
تفاوت بارش به تبخیر
گلباد
حداکثر سرعت باد
تعداد روزهای یخبندان
متوسط رطوبت نسبی
وضعیت اقلیمی پارامترهای هواشناسی ایستگاه  هواشناسی همدیدی آمل

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها