آمار سایت

امروز902
دیروز4202
مجموع38305251

اقلیم آلاشت

ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی آلاشت

طول جغرافیایی : ′51و °52 

  عرض جغرافیایی : ′05و °36

  ارتفاع از سطح دریای آزاد : 1805 متر

 تاریخ تاسیس : 1382 

دوره آماری: (96- 1382)

میانگین مجموع بارش سالانه(فروردین 1382 تا اسفند 1396) : 532 میلی متر

میانگین مجموع بارش سال زراعی(مهر 1382 تا مهر 1396) : 538 میلی متر

تعداد روزهای بارانی : 147 روز          

  حداکثر بارش 24 ساعته : 76/5 میلی متر، 29 تیر1394

حداکثر ارتفاع برف 24 ساعته : 104 سانتی متر ، 4 آذر 1395

میانگین دمای سالانه : 11/1 درجه سانتی گراد

میانگین بیشینه دما : 15/5 درجه سانتی گراد

میانگین کمینه دما : 6/6 درجه سانتی گراد

بیشینه مطلق دما : 35/2 درجه سانتی گراد ، 25مرداد1394

کمینه مطلق دما :  17/2-  درجه سانتی گراد،14بهمن1392

مجموع تعداد روزهای یخبندان : 83 روز

میانگین ساعت آفتابی سالانه: 2188 ساعت

مجموع تبخیر سالانه : 798 میلی متر

میانگین رطوبت نسبی سالانه : 67 درصد

بیشینه سرعت و جهت باد : 30  متر بر ثانیه (108 کیلومتر در ساعت)، جنوبی، 4 اسفند1382

جهت و سرعت باد غالب : جنوب شرقی ، 1/6 متر بر ثانیه

نوع اقلیم(روش زراعی): مرطوب با تابستان معتدل و زمستان سرد


اقلیم آلاشت
اقلیم آلاشت
پنج پارامتر دما
ساعت آفتابی
تعداد روزهای بارانی
حداکثر بارش برف و بارش 24 ساعته
تفاوت بارش به تبخیر
گلباد
حداکثر سرعت باد
تعداد روزهای یخبندان
متوسط رطوبت نسبی
وضعیت اقلیمی پارامترهای هواشناسی ایستگاه  هواشناسی همدیدی آلاشت

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها