آمار سایت

امروز842
دیروز4202
مجموع38305191

 

وظايف اداره كل هواشناسي مازندران
     - ديدباني هوا و جو
     - ثبت تغييرات آب و هوا بصورت لحظه اي و ساعت به ساعت
     - جمع آوري آمار و تكميل بانك اطلاعات آب و هواشناسي
     - صدور پيش بيني هاي وضعيت جوي و در موقع لزوم تهيه اطلاعيه و اخطاريه
     - فعاليت در بخش هواشناسي كشاورزي و صدور پيش بيني و توصيه هاي 4 روزه هواشناسي كشاورزي
     - فعاليت در تامين سلامت پرواز هواپيما
     - فعاليت در زمينه تحقيقات و آموزش هواشناسي كاربردي

   - فعاليت در زمينه هواشناسي دريايي و صدور اطلاعيه هاي مخرب جوي در دريا

   - فعاليت در زمينه هواشناسي جاده اي و صدور اطلاعيه هاي مخرب جوي در جاده

   - فعاليت در اطلاع رساني عمومي از جمله خدمات ناوبري زميني و دريايي و غيره
     - فعاليت در جهت كاهش اثرات بلاياي جوي و اقليمي
     - توسعه شبكه ايستگاههاي هواشناسي
     - نصب و تجهيز ايستگاهها به سيستم‌هاي جديد فن آوري

عملكرد 11 ساله اداره كل هواشناسي استان مازندران ( از شهریور 1377 )
      - احداث ساختمان اداره كل در ساري
      - احداث 11 ايستگاه سينوپتيك
      - احداث 6 ايستگاه اقليم شناسي
      - احداث 70 ايستگاه بارانسنجي
      - احداث 14 ايستگاه هواشناسي بارانسنج ثبات (ديتالاگر)
      - نصب و راه اندازي سيستم سوئيچ
      - تجهيز 3 ايستگاه سينوپتيك استان به سيستم هاي اندازه گيري خودكار
      - نصب و راه اندازي سيستم هواگو با شماره 134 براي شهروندان ساري
       و شماره هاي:  7 - 3133130 (0151)
      - ايجاد بانك اطلاعات جوي و اقليمي
      - تهیه نرم افزار تعیین اقلیم
      - تهيه اطلس بلاياي جوي و اقليمي استان مازندران
      - تهیه سالنامه ، فصلنامه و گزارش‌های تحقیقات هواشناسی
      - سمينار بررسي سيل نكا، خشكسالي و تعديل آب وهوا (شهريورماه 1378)
      - برپائي كارگاه آموزشي هواشناسي كاربردي كشور در استان مازندران ( 8 - 7 اسفندماه 1380)

   - احداث مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي استان درساري به مساحت 2000 متر مربع

   - احـداث و بهره برداري ساختمان ايستگـاه سینوپتیک در سياه بيشه

   - احـداث و بهره برداري سـاختمـان ايستگـاه سینوپتیک تکمیلی در آمل

   - احـداث و بهره برداري ايستگـاه سینوپتیک در كياسر

   - احداث و بهره برداري سـاختمـان ايستگـاه سینوپتیک تکمیلی در آلاشت

   - احـداث و بهره برداري ايستگـاه سینوپتیک تکمیلی در پل سفيد

   - احـداث و بهره برداري ايستگـاه سینوپتیک تکمیلی در گلوگاه

   - احـداث و بهره برداري ايستگاه هواشناسي دريايي در بندر اميرآباد

   - احـداث و بهره برداري ايستگـاه سینوپتیک تکمیلی در كجور

   - احـداث و بهره برداري ايستگـاه سینوپتیک تکمیلی در بلده

   - احـداث و بهره برداري ايستگـاه سینوپتیک ساري

   - احـداث و بهره برداري رادار هواشناسي بندر اميرآباد

   - تأسیس مرکز علمی - کاربردی هواشناسی و علوم جو ساری

 

  برنامه هاي آتي اداره كل هواشناسي مازندران
   - تاسيس ايستگاه سينوپتيك در كلاردشت ( در صورت واگذاري زمين )

- تاسيس ايستگاه سينوپتيك در نور ( در صورت واگذاري زمين )
   - تاسيس ايستگاه دريايي در بابلسر ( در صورت واگذاري زمين )
   - تاسيس ايستگاه سينوپتيك تكميلي در جويبار ( در صورت واگذاري زمين )
   - تاسيس ايستگاه سينوپتيك تكميلي در رينه لاريجان ( در صورت واگذاري زمين )
   - توسعه ايستگاههاي بارانسنجي در سطح استان  ( در صورت واگذاري زمين )
   - نصب ايستگاههاي خودكار در مناطق كوهستاني  ( در صورت واگذاري زمين )

- ارتقاء و تجهيز ايستگاههاي موجود به دستگاههاي جديد و خودكار

up

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها