آمار سایت

امروز1082
دیروز4202
مجموع38305431

مدیر کل هواشناسی مازندران در گفتگو با اصحاب رسانه از کاهش 64 درصدی بارش فروردین ماه1400 نسبت به دوره آماری بلندمدت و کاهش 83 درصدی نسبت به سال گذشته در مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، سید محمدرضا رضوی مدیر کل هواشناسی استان اظهار داشت: مجموع بارش دريافتي فروردین ماه 1400 استان مازندران، حدود 18 میلی­متر بوده كه در مقايسه با سال گذشته (116 میلی­متر) و بلندمدت (51 میلی­متر) به ترتیب حدود 83 و63 درصدکاهش داشته است. همچنين مقایسه بارش فروردین ماه سال جاری شهرستان­های استان، نسبت به مدت مشابه بلندمدت نشان می­دهد، به جز شهرستان قائمشهر در سایر شهرستان های استان ، کاهش داشته است که بیشترین کاهش بارش مربوط به شهرستان آمل با حدود 80 درصد بوده و در بقیه شهرستان ها به جز تنکابن، چالوس ، سیمرغ و فریدونکنار کاهش بارش بین 50 تا 70 درصد بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان افزود: میانگین بارش هفت ماهه سال زراعی جاری استان مازندران ؛ 354 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلند مدت که حدود 452 میلی متر بوده حدود 22 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته 39 درصد کاهش داشته است.

رضوی در ادامه گفت:میانگین دمای هوای استان 17.8 درجه سلسیوس بوده که نسبت به مشابه بلند مدت 3.5 درجه سلسیوس افزایش داشته است طی این مدت میانگین دمای هوا در همه شهرستان های استان بیشتر از میانگین بلندمدت خود بوده است که بیشترین مقدار دما مربوط به شهرستان قائمشهر با 21.4درجه سلسیوس ، نسبت به مدت مشابه بلند مدت 2.8 درجه سلسیوس افزایش داشته است.


کاهش 63 درصدی بارش فروردین ماه 1400 نسبت به دوره آماری بلندمدت در مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها