وضع هوای ساري
هوای حاضر            ساعت: ۱۶:۲۶
پیش بینی روزهای آینده
۱۳° c
ابری
  هوای حاضر | Wednesday ۲۶ April
سرعت باد: (کلیومتر بر ساعت) ۱۴
نم نسبی % ۹۴
جهت باد: جنوب غربی
بارندگی 24 ساعت گذشته : (میلیمتر) ۲۲.۰
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:(c) ۱۹°
کمینه دما در 24 ساعت گذشته:(c) ۱۱°
آخرین بروز رسانی: ۲۶ April ۱۷ - ۱۶:۰۳
وضع هوای فعلی استان مازندران  |  Wednesday ۲۶ April

۱۳
ساری
نم نسبی : % ۹۴
جهت باد: جنوب غربی
۱۳°

۱۵
>
بندر امیرآباد
نم نسبی : % ۷۲
جهت باد: غربی
۱۵°

۳
بلده
نم نسبی : % ۸۱
جهت باد: شمال شرقی
۳°

۱۳
گلوگاه
نم نسبی : % ۸۸
جهت باد: شمال غربی
۱۳°

۱۲
قراخیل قائمشهر
نم نسبی : % ۸۷
جهت باد: شمال غربی
۱۲°

۵
کیاسر
نم نسبی : % ۹۳
جهت باد: غربی
۵°

۲
آلاشت
نم نسبی : % ۱۰۰
جهت باد: جنوب شرقی
۲°

۱۳
آمل
نم نسبی : % ۸۲
جهت باد: غربی
۱۳°

۵
کجور
نم نسبی : % ۸۱
جهت باد: شمال
۵°

۹
پل سفید
نم نسبی : % ۹۳
جهت باد: شمال
۹°

۳
سیاه بیشه
نم نسبی : % ۱۰۰
جهت باد: شمال
۳°

۱۵
بابلسر
نم نسبی : % ۶۷
جهت باد: غربی
۱۵°

۱۲
نوشهر
نم نسبی : % ۹۴
جهت باد: غربی
۱۲°

۱۱
رامسر
نم نسبی : % ۹۳
جهت باد: -
۱۱°

۱۳
دشت ناز ساری-فرودگاه
نم نسبی : % ۱۰۰
جهت باد: جنوب غربی
۱۳°