وضع هوای ساري
پیش بینی روزهای آینده
هوای حاضر            ساعت: ۲۱:۴۸
Sat 17 March
افزایش ابر
۹° c 
 ۱۹° c
Sun 18 March
بارش باران
۹° c 
 ۱۲° c
Mon 19 March
بارش پراکنده
۵° c 
 ۱۴° c
آخرین بروز رسانی: ۱۷ March ۱۸ - ۲۱:۴۰
وضع هوای فعلی استان مازندران  |  Saturday ۱۷ March

۸
ساری
نم نسبی : % ۹۵
جهت باد: جنوب غربی
۸°

۹
>
بندر امیرآباد
نم نسبی : % ۹۷
جهت باد: جنوب غربی
۹°

۲
بلده
نم نسبی : % ۸۷
جهت باد: شمال شرقی
۲°

۹
گلوگاه
نم نسبی : % ۱۰۰
جهت باد: غربی
۹°

۸
قراخیل قائمشهر
نم نسبی : % ۹۴
جهت باد: جنوب غربی
۸°

۰
کیاسر
نم نسبی : % ۱۰۰
جهت باد: جنوب غربی
۰°

۰
آلاشت
نم نسبی : % ۱۰۰
جهت باد: -
۰°

۹
آمل
نم نسبی : % ۸۶
جهت باد: غربی
۹°

۱
کجور
نم نسبی : % ۱۰۰
جهت باد: غربی
۱°

۵
پل سفید
نم نسبی : % ۹۳
جهت باد: شمال
۵°

سیاه بیشه
نم نسبی : % ۹۹
جهت باد: -
-۱°

۹
بابلسر
نم نسبی : % ۹۲
جهت باد: جنوب غربی
۹°

۹
نوشهر
نم نسبی : % ۸۱
جهت باد: غربی
۹°

۹
رامسر
نم نسبی : % ۸۷
جهت باد: -
۹°

۸
دشت ناز ساری-فرودگاه
نم نسبی : % ۱۰۰
جهت باد: جنوب غربی
۸°