وضع هوای ساري
هوای حاضر            ساعت: ۱۸:۰۷
پیش بینی روزهای آینده
۳۰° c
صاف
  هوای حاضر | Tuesday ۱۹ September
سرعت باد: (کلیومتر بر ساعت) ۷
نم نسبی % ۵۴
جهت باد: شمال شرقی
بارندگی 24 ساعت گذشته : (میلیمتر) ۰.۰
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:(c) ۳۳°
کمینه دما در 24 ساعت گذشته:(c) ۱۹°
آخرین بروز رسانی: ۱۹ September ۱۷ - ۱۸:۰۳
وضع هوای فعلی استان مازندران  |  Tuesday ۱۹ September

۳۰
ساری
نم نسبی : % ۵۴
جهت باد: شمال شرقی
۳۰°

۳۰
>
بندر امیرآباد
نم نسبی : % ۵۸
جهت باد: شمال
۳۰°

۲۰
بلده
نم نسبی : % ۳۰
جهت باد: شمال غربی
۲۰°

۳۱
گلوگاه
نم نسبی : % ۵۱
جهت باد: شمال
۳۱°

۳۱
قراخیل قائمشهر
نم نسبی : % ۴۵
جهت باد: شمال
۳۱°

۲۵
کیاسر
نم نسبی : % ۳۶
جهت باد: جنوب غربی
۲۵°

۲۱
آلاشت
نم نسبی : % ۴۰
جهت باد: جنوب شرقی
۲۱°

۳۰
آمل
نم نسبی : % ۵۴
جهت باد: شمال
۳۰°

۲۴
کجور
نم نسبی : % ۳۳
جهت باد: شمال
۲۴°

۲۸
پل سفید
نم نسبی : % ۳۹
جهت باد: شمال غربی
۲۸°

۲۰
سیاه بیشه
نم نسبی : % ۴۲
جهت باد: شمال
۲۰°

۳۱
بابلسر
نم نسبی : % ۵۵
جهت باد: شمال شرقی
۳۱°

۲۹
نوشهر
نم نسبی : % ۵۸
جهت باد: شرقی
۲۹°

۲۸
رامسر
نم نسبی : % ۶۵
جهت باد: شرقی
۲۸°

۳۱
دشت ناز ساری-فرودگاه
نم نسبی : % ۴۵
جهت باد: شمال شرقی
۳۱°