وضع هوای ساري
هوای حاضر            ساعت: ۱۵:۰۰
پیش بینی روزهای آینده
۳۳° c
صاف
  هوای حاضر | Thursday ۲۱ September
سرعت باد: (کلیومتر بر ساعت) ۷
نم نسبی % ۳۸
جهت باد: شمال شرقی
بارندگی 24 ساعت گذشته : (میلیمتر) ۰.۰
بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:(c) ۳۴°
کمینه دما در 24 ساعت گذشته:(c) ۱۹°
آخرین بروز رسانی: ۲۱ September ۱۷ - ۱۴:۴۳
وضع هوای فعلی استان مازندران  |  Thursday ۲۱ September

۳۳
ساری
نم نسبی : % ۳۸
جهت باد: شمال شرقی
۳۳°

۳۰
>
بندر امیرآباد
نم نسبی : % ۶۶
جهت باد: شمال
۳۰°

۲۲
بلده
نم نسبی : % ۱۱
جهت باد: شمال
۲۲°

۳۱
گلوگاه
نم نسبی : % ۵۵
جهت باد: شمال
۳۱°

۳۲
قراخیل قائمشهر
نم نسبی : % ۴۵
جهت باد: -
۳۲°

۲۸
کیاسر
نم نسبی : % ۱۱
جهت باد: جنوب غربی
۲۸°

۲۴
آلاشت
نم نسبی : % ۲۳
جهت باد: جنوب شرقی
۲۴°

۳۲
آمل
نم نسبی : % ۴۸
جهت باد: -
۳۲°

۲۵
کجور
نم نسبی : % ۲۲
جهت باد: شمال
۲۵°

۳۰
پل سفید
نم نسبی : % ۲۳
جهت باد: شمال
۳۰°

۲۶
سیاه بیشه
نم نسبی : % ۸
جهت باد: شمال
۲۶°

۳۰
بابلسر
نم نسبی : % ۶۲
جهت باد: شمال غربی
۳۰°

۲۸
نوشهر
نم نسبی : % ۵۷
جهت باد: شمال شرقی
۲۸°

۲۸
رامسر
نم نسبی : % ۷۴
جهت باد: شمال شرقی
۲۸°

۳۲
دشت ناز ساری-فرودگاه
نم نسبی : % ۴۵
جهت باد: شمال
۳۲°