تحصیلات : فوق لیسانس اقلیم شناسی

سوابق اجرایی : ( سابقه کار : 24 سال )

1- رئیس اداره فنی هواشناسی مازندران

تلفن : ( داخلی 32 ) 11- 3136010- 011

مستقیم : 33136015- 011

E- Mail :mazfanni@irimo.ir


منصور عزیز خانی:معاون فنی و شبکه ایستگاهها

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1790
دیروز11455
مجموع26323295