هواشناسی مازندران - محمد علی ملکی :رئيس گروه تحقیقات هواشناسی مازندرانسوابق اجرایی : ( سابقه کار : 13 سال )

1- کارشناس گروه تحقیقات

2- سرپرست مرکز آموزش علمی - کاربردی هواشناسی و علوم جو ساری ( 86 تا 88)

3- رئیس مرکز آموزش علمی - کاربردی هواشناسی و علوم جو ساری ( 88 تا 91)

4- مسئول آموزش هواشناسی مازندران

تلفن : ( داخلی 23 ) 11-33136010- 011

تلفن مستقیم : 33136019- 011

E-mail: uast_meteo@yahoo.com


محمد علی ملکی :رئيس گروه تحقیقات هواشناسی مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3358
دیروز16104
مجموع31861315