هواشناسی مازندران - رضا علی تبار میری:سرپرست اداره توسعه مدیریت و منابعرضا علی تبار میری

تحصیلات : کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

سوابق اجرایی : ( سابقه کار : 14 سال )

1- کاردان هواشناسي همديدي

2- کارشناس هواشناسی همدیدی

3- سرپرست اداری و مالی (1391-1388)

تلفن : 11-33136010-011 داخلي 42

( مستقیم ) 33136028- 011


رضا علی تبار میری:سرپرست اداره توسعه مدیریت و منابع

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3370
دیروز16104
مجموع31861327