هواشناسی مازندران - عبدالعلی جعفرزاده دیزآبادی:رئیس اداره شبکه پایش هواشناسی مازندران 

تحصیلات : لیسانس هواشناسی

سوابق اجرایی : ( سابقه کار : 26 سال )

1-      کارشناس هواشناسی همدیدی

2-      رییس اداره امور دیدبانی

3-      فرمانده پایگاه مقاومت ( سال 80 تا 90 )

4-      کمک بازرس و پاسخگویی به شکایات ( سال 85 تا 91 )

5-      مسئول امور ایثارگران  

تلفن : ( داخلی 16 ) 11- 3136010- 011

مستقیم : 33136018

E-Mail:mazdidebani@irimo.ir


عبدالعلی جعفرزاده دیزآبادی:رئیس اداره شبکه پایش هواشناسی مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3315
دیروز16104
مجموع31861272