هواشناسی مازندران - اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم 28 و 29 آبانماه 97 در تهران برگزار می شودبه گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان مازندران ، اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم 28 و 29 آبانماه 97 در تهران برگزار می شود.

اهداف تخصصی کنفرانس

● شناخت و کمک به تصمیم گیری در مورد روشهای کلی گسترش و بکارگیری مدل های پیش بینی عددی وضع هوا بر روی منطقه ایران

● آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری های نوین سخت افزاری و نرم افزاری در مقیاس بین المللی و ملی برای مدل های   پیش بینی عددی وضع هوا

● یکپارچگی سخت افزاری و نرم افزارهای تخصصی پیش بینی وضع هوا

● شناخت ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف و مرتبط با پیش بینی عددی وضع هوا

● معرفی چالش های پیش رو در خصوص مدل سازی جوی

● پیشبرد پژوهش در زمینه پیش بینی عددی وضع هوا و مدل سازی عددی جو

● بررسی راهکارهای عملی برای تقویت بنیه علمی و عملی متخصصین داخل کشور

● معرفی ظرفیت های ملی به منظور ظرفیت سازی و اشتراک تجارب و دانش در سطح ملی و بین المللی

محورهای کنفرانس

● مدل سازی جوی اقیانوسی در مقیاسهای مختلف

● داده گواری

● پیش بینی احتمالاتی و سامانه های پیش بینی همادی

● درستی سنی برونداد مدل های پپیش بینی

● کاربرد محصولات پیش بینی عددی وضع هوا در محاطرات جوی –اقیانوسی


اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم 28 و 29 آبانماه 97 در تهران برگزار   می شود
اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم 28 و 29 آبانماه 97 در تهران برگزار   می شود
اولین کنفرانس بین المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم 28 و 29 آبانماه 97 در تهران برگزار   می شود

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز11606
دیروز14564
مجموع31925604