هواشناسی مازندران - گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ استبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي كه به مناسبت ۲۷ ارديبهشت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي روز سه شنبه 25 اردیبهشت 97 در سالن غدير ساختمان مركزي راه آهن برگزار شد.

وزير راه و شهر سازي در این گردهمایی با اشاره به اينكه جايگاه روابط عمومي در هر دستگاه فراتر از خبرسازي و تبليغ است، گفت: مبناي توسعه در وزارت راه بر انسان محوري قرار گرفته است.

عباس آخوندی با تاكيد بر اينكه روابط عمومي ها بايد به كانال و سازماني براي برقراري ارتباط ذهني با مردم مبدل شوند، تصريح كرد : در اين صورت است كه روابط عمومي ها مي توانند بر رفتار مردم در ۲ حوزه راه و مسكن اثر گذار باشند.
وزير راه و شهر سازي گفت: بايد بتوانيم از مردم در مورد پيشبرد برنامه هايمان نظر و الگو بگيريم و تصميمات دو سويه را اجرا كنيم .
وي با اشاره به اينكه روابط عمومي در هر دستگاه، بخش پيچيده در عصر ارتباطات و اطلاعات كنوني است، افزود : اگر شما در سازماندهي ارتباط خود با مردم ارزش افزوده اطلاعاتي براي آنها نداشته باشيد و تنها به بازگويي خبر اكتفا كنيد ، پيش از آنكه افكار عمومي از كانال شما از محتواي خبر آگاه شوند از طريق سيستم هاي ارتباطي سريع امروزي از خبر آگاهي مي يابند.
وزير راه و شهر سازي تاكيد كرد: درحال حاضر سازمانها و ادارات روابط عمومي بايد بدانند چه ارزش افزوده اي را به مردم منتقل مي كنند و اين ارزش افزوده چه تاثيري روي زندگي مردم مي گذارد.
وي با اشاره به اينكه اين ارزش افزوده بايد روي زندگي ، افكار و تصميمات مردم اثر بگذارد ،گفت: روابط عمومي بايد بتواند آنچه در جامعه مي گذرد به مديران منتقل كند تا مقامات دولتي در تصميم سازي و تصميم گيري هاي كشور ، با استفاده از اين ارتباطات نقش موثري داشته باشند .
وي عنوان و محتواي هر پيام را بسيار مهم و حائز اهميت دانست و افزود: ما به روابط عمومي به عنوان يك منبع تكثير خبر نگاه نمي كنيم بلكه آن را مركز توليد اطلاعات و پيام تلقي مي كنيم.

عليرضا معزي دبير شوراي عالي اطلاع رساني دولت در این گردهمایی گفت: اصل شفافيت و همه فهمي اطلاعات در عرصه عمومي بايد در تمام دستگاه ها اتفاق بيفتد.
وي با بيان اينكه اگر تلاش موثر در ارتباط ميان دولت و ملت انجام ندهيم و جامعه دچار عارضه نااميدي و بي اعتمادي شود، آينده خوبي نمي توانيم براي آن تصور كنيم، اظهارداشت: چالش هاي عمومي در حوزه كاري روابط عمومي تعريف مي شود و از رهيافت اميد و رضايت مندي عمومي، كارآمدي روابط عمومي ها تعريف مي شود.

معزی مدل پاسخگويي را از ديگر مدل هاي ارتباطي براي روابط عمومي ها عنوان كرد و اظهار داشت: پاسخگوئي به هنگام، قوي و مستدل كه فراتر از جوابيه باشد و همه ابعاد خود را در بر داشته باشد مي تواند ايجاد آرامش، رضايت مندي، اميد و اعتماد در مردم كند.

قاسم بي نياز رئيس مركز اطلاع رساني و ارتباطات وزارت راه و شهرسازي گفت : تنها رسالت روابط عمومي ها توليد اخبار و اطلاعات نيست و مهمترين وظيفه در روابط عمومي وزارت راه و شهر سازي برقراري ارتباطات انساني است.

گفتني است در پايان اين مراسم از سعيد محمد زاده مدير عامل شركت راه آهن، داوود پرهيزگار رئيس سازمان هواپيمايي كشور، محمد راستاد مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي و چند تن از مديران بازنشسته روابط عمومي تقدير و تشكر شد و مديران روابط عمومي مناطق به همراه وزير عكس يادگاري گرفتند.


گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ است
گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ است
گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ است
گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ است
گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ است
گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ است
گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ است
گردهمائي روابط عمومي هاي وزارت راه و شهر سازي/ جايگاه روابط عمومي فراتر از خبرسازي و تبليغ است

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3404
دیروز16104
مجموع31861361