هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه تهک کشاورزی با محوریت بررسی برنامه مشترک (پروتکل) مواجه با سرمازدگیروز یکشنبه مورخه 30 اردیبهشت 97 طی نشستی مشترک با اعضای کارگروه تهک هواشناسی‌کشاورزی استان و مسئولین و کارشناسان ایستگاههای تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی قراخیل و آمل چگونگی انجام مفاد پروتکل مواجه با سرمازدگی در استان مازندران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه خلاصه ای از عملکرد گروه های تهک هواشناسی کشاورزی در طول هفته گذشته بیان گردید و برنامه های هفته آتی نیز بحث و بررسی شد .


برگزاری جلسه تهک کشاورزی  با محوریت بررسی برنامه مشترک (پروتکل) مواجه با سرمازدگی
برگزاری جلسه تهک کشاورزی  با محوریت بررسی برنامه مشترک (پروتکل) مواجه با سرمازدگی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3405
دیروز16104
مجموع31861362