هواشناسی مازندران - کسب رتبه اول هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی در کشوربه گزارش روابط عمومی هواشناسی استان مازندران ، هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی حائز کسب رتبه اول هواشناسی کشور در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی  شد.

سید محمدرضا رضوی ، مدیر کل هواشناسی مازندران اظهار داشتند: با توجه به اهمیت تولید داده های پیوسته در ادارات هواشناسی و ارسال به موقع گزارشات جوی در زمان مقرر،ارزیابی های ماهانه و سالانه برای ایستگاههای سینوپتیک در سطح کشور توسط اداره شبکه پایش سازمان انجام می گیرد، که براین اساس در پایان سال 2017 میلادی استان مازندران در شاخص کنترل کمی مربوط به ارسال گزارش ها رتبه اول کشور و در ارسال بهنگام در زمان مشخص رتبه دوم کشور را کسب نموده است. که با توجه به تکرار این افتخار ملی برای پنجمین سال متوالی در شاخص کنترل کمی گزارشهای جوی، ضمن تبریک به همه همکاران همدیدی، از تلاش و همت آنان تقدیر و قدردانی می نمایم.

رضوی در ادامه افزود: در ارزیابی سالانه ادارات فرودگاهی مشمول ایزو در سال 2017 میلادی، اداره هواشناسی دشت ناز نیز حائز رتبه اول در گزارش های کنترل کمی و رتبه دوم در ارسال گزارش بهنگام گردیدند، که ضمن تبریک به همکاران شاغل در آن اداره ، برای همه ی همکاران پرتلاش شبکه پایش استان توفیق خدمت بیشتر در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و سازمان هواشناسی را از درگاه ایزد منان خواستارم. 


 کسب رتبه اول هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی در کشور
 کسب رتبه اول هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی در کشور
 کسب رتبه اول هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی در کشور
 کسب رتبه اول هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی در کشور
 کسب رتبه اول هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی در کشور
 کسب رتبه اول هواشناسی مازندران برای پنجمین بار متوالی در کنترل کمی و ایزو در سال 2017 میلادی در کشور

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1292
دیروز14218
مجموع31929508