هواشناسی مازندران - اولین نشست کارگروه تخصصی مخاطرات جوی و طوفان مازندران با حضور 22 دستگاه های اجرایی استان


به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، روز یکشنبه ۸ بهمن ۹۶ ، اولین نشست کارگروه تخصصی مخاطرات جوی و طوفان استان مازندران با حضور تمامی اعضاء از دستگاه های اجرایی در اداره کل هواشناسی برگزار شد.
 در ابتدا جلسه دبیر کارگروه ضمن خوش آمدگویی و تشکر از اعضاء شرکت کننده، گزارشی جامع از فعالیت های اداره کل هواشناسی استان در رابطه با مخاطرات جوی ارائه دادند.
 رضوی،  مدیر کل محترم هواشناسی استان و رئیس کارگروه،اهمیت تشکیل کارگروه مذکور  را تبیین نموده و تعامل بین دستگاه های اجرائی در به حداقل رساندن آسیب پذیری استان از مخاطرات جوی و پدیده های حدی را متذکر شدند. 
در ادامه اعضاء کارگروه در خصوص نحوه اطلاع رسانی،مدیریت مخاطرات جوی و راه کارهای کاهش خسارات ناشی از آن به بحث و بررسی پرداختند که نتایج آن پیشنهاد و تصویب چند مصوبه به شرح ذیل می باشد:
1-مقرر شد اعضاء کارگروه نیازهای اطلاعات هواشناسی و مخاطرات جوی که تاثیرات مستقیم و منفی در روند کاری آنها را دارند بصورت مکتوب حداکثر تا تاریخ 25 بهمن ماه سال جاری به دبیر خانه کارگروه ارسال نمایند.
2-مقرر گردید دستگاه های اجرائی عضو، لیست خسارات 10 سال گذشته ناشی از مخاطرات جوی خود و زیرگروهایشان را به تفکیک زمانی و مکانی جهت شناسایی مخاطرات تاثیرگزار و تکمیل بانک اطلاعاتی، حداکثر تا تاریخ 30بهمن ماه سال جاری به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
3-با توجه به اهمیت اطلاعات هواشناسی و مخاطرات ناشی از آن در بحث کشاورزی و روستا،مقرر گردید اداره کل هواشناسی استان به درخواست مدیریت امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران،نسبت به آموزش دهیاران استان در راستای کاهش خسارات ناشی از پدیده های جوی همکاری های لازم را انجام دهد.
4-مقرر گردید جلسه کارگروه به صورت فصلی و منظم برگزار گردد.
قابل ذکر است اعضاء کارگروه از مدیران و کارشناسان 22 دستگاه اجرایی در سطح استان تشکیل شده و اداره کل هواشناسی مازندران مسولیت برنامه ریزی و برگزاری جلسات مذکور را برعهده دارد.

اولین نشست کارگروه تخصصی مخاطرات جوی و طوفان مازندران با حضور 22 دستگاه های اجرایی استان
اولین نشست کارگروه تخصصی مخاطرات جوی و طوفان مازندران با حضور 22 دستگاه های اجرایی استان
اولین نشست کارگروه تخصصی مخاطرات جوی و طوفان مازندران با حضور 22 دستگاه های اجرایی استان
اولین نشست کارگروه تخصصی مخاطرات جوی و طوفان مازندران با حضور 22 دستگاه های اجرایی استان

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12658
دیروز13284
مجموع31854510