هواشناسی مازندران - نشست مشترک هواشناسی مازندران و مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر به منظور عملیاتی شدن پایش سواحل جنوبی دریای خزراولین جلسه هماهنگی برای پایش دوره‏ای سواحل جنوبی دریای خزر بین مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر و اداره‏ کل هواشناسی استان مازندران روز چهارشنبه 27 دی‏ماه 1396 برگزار شد.
این جلسه که با حضور مدیرکل هواشناسی استان مازندران و رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر و کارشناسانی از هر دو نهاد برگزار شد، پیرامون همکاری‏ هواشناسی استان با مرکز جهت اجرای عملیات پایش در فصل سرد تبادل نظر به عمل آمد.
در این جلسه ابتدا دکتر یوسفی کبریا رئیس مرکز در خصوص اهمیت پایش دریای خزر در فصل های سرد و گرم، پارامترهای مورد پایش، ادوات و تجهیزات در اختیار کمبودها و نیازهای مرکز صحبت کردند. سپس مهندس رضوی مدیرکل هواشناسی نیز ضمن خوش‏آمد گویی به مهمانان، همکاری با این مرکز را یک وظیفه و از اولویت‏ها ذکر کردند و جوانب مختلف همکاری همچون اعطای خودرو، اسکان کارشناسان، و در اختیار قرار دادن نیروی انسانی و قایق و ادوات و تجهیزات را برشمردند.


نشست مشترک هواشناسی مازندران و  مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر به منظور عملیاتی شدن پایش سواحل جنوبی دریای خزر

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12654
دیروز13284
مجموع31854506