هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه معاونت فنی و شبکه ایستگاه ها / آبان 96به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، جلسه معاونت فنی و شبکه ایستگاه ها با حضور اعضاء این حوزه  روز سه شنبه 23 آبان 96 تشکیل گردید .

در این جلسه مدیر کل هواشناسی استان ضمن رضایت از عملکرد بخش فنی و امور دیده بانی استان، مهمترین برنامه اینده در این حوزه را خرید سه ایستگاه خودکار هواشناسی برای سه ایستگاه فرودگاهی استان و با توجه به فرسودگی ادوات فنی ، خرید تجهیزات فنی در اولویت برنامه ها بر شمردند .

همچنین دقت در مراقبت هر چه بیشتر از ادوات هواشناسی  را تاکید نمودند .

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3270
دیروز15967
مجموع31947453