هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه معاونت توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران/ آبان 96به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، در این جلسه ، محمدرضا رضوی- مدیر کل هواشناسی ضمن تسلیت در خصوص از دست رفتن عده ای از هموطنان عزیزمان در غرب کشور، بر تعامل و عزم جوی در اطلاع رسانی و هشدار به مردم توسط کارکنان ازن مفاونت تاکید نمودند.
در ادامه معاونت توسعه و پیش بینی گزارش عملکرد ماهانه این بخش و نیز هریک از روسا و کارشناسان گزارش عملکرد ماهانه قسمت خود را ارائه کردند و در خصوص نحوه اطلاع رسانی و هشدار بحث و بررسی نمودند.
مقرر گردید روسای هریک از ادارات اهم فعالیتهای بخش خود را به مدیریت ارائه دهند.


برگزاری جلسه معاونت توسعه و پیش بینی هواشناسی مازندران/ آبان 96

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3243
دیروز15967
مجموع31947426