هواشناسی مازندران - ارائه شفاهی مقاله در دومین همایش ملی مدیریت آب نواحی ساحلیبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ،دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی که در روز پنجشنبه مورخ 20 مهر 96 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار گردید کارشناسان گروه تحقیقات هواشناسی مازندران  مقاله ای با عنوان " بررسی طوفان تندری شهریور 95 استان مازندران با استفاده از نقشه های سینوپتیکی و تصاویر رادار" ارائه نمودند.

از 140 مقاله ارسالی (در پنج محور با عناوین مدیریت یکپارچه منابع آب، آبیاری و زهکشی، سیلاب "فرصت ها و چالش ها"، محیط زیست، تغییر اقلیم) به این همایش تعداد 120 مقاله پذیرفته شده که 10 مقاله آن بصورت شفاهی و مابقی بصورت پوستری ارائه گردید.

 


ارائه شفاهی مقاله در دومین همایش ملی مدیریت آب نواحی ساحلی
ارائه شفاهی مقاله در دومین همایش ملی مدیریت آب نواحی ساحلی

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1368
دیروز14218
مجموع31929584