هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه شورای اداری در ماه شهریور 96به گزارش روابط عمومی هواشنناسی مازندران ، جلسه شورای اداری هواشناسی مازندران ماه شهریور 96 با حضور اعضای آن تشکیل شد.

در این جلسه هر یک از اعضا ضمن بیان عملکرد خود در ماه گذشته ، برنامه های ماه آینده را ارائه دادند.

در ادامه ، سید محمدرضا رضوی ضمن رضایت از بخشهای مختلف اداره کل و ادارات تابعه ، به جدیت و همت در کارها تاکید نمودند . 


برگزاری جلسه شورای اداری در ماه شهریور 96
برگزاری جلسه شورای اداری در ماه شهریور 96

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12691
دیروز13284
مجموع31854543