هواشناسی مازندران - کسب رتبه برتر هواشناسی مازندران در تحقق برنامه های توسعه هواشناسی کشاورزی در کشوربه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، سازمان هواشناسی کشور به جهت هماهنگ سازی حرکت تهک در استانها، اتمام بعضی از فعالیتهای پایه ای ناتمام، و همچنین یک دست نمودن ارزیابی موفقیت هر استان در سامانه تهک با همکاری کمیته راهبری تهک سازمان در انتهای سال 1395 برنامه عملیاتی تهک برای سال 96 تنظیم گردید. این برنامه دارای 69 فعالیت است که بخش زیادی از فعالیتهای آن به ظرفیت سازی اختصاص یافته است. پس از تدوین و نهایی شدن فعالیت ها، برنامه عملیاتی بدون زمانبندی در اختیار استانها قرار گرفت تا هراستان با توجه به فرصت ها، چالش ها و امکانات خود، فعالیتهای اعلام شده برای سال را با قدرت تفکیک زمانی ماهانه زمانبندی و به سازمان مرکزی منعکس نماید. زمانبندی های پیشنهاد شده توسط استانها مورد بررسی سازمان قرار گرفت و سپس از جانب ریاست محترم سازمان به عنوان برنامه مصوب عملیاتی سال 96 به استانها ابلاغ گردید.

مبنای امتیاز دهی در عملکرد و میزان تحقق برنامه عملیاتی عبارتست از نسبت تعداد فعالیت های انجام گرفته نسبت به تعداد برنامه های مصوب در برنامه عملیاتی. مبنای قضاوت درمورد فعالیت ها، مستندات ارسالی استان بوده وچنانچه اعلام شود که فعالیتی انجام شده اما منضم به مستندات نباشد مورد قبول نخواهد بود.   

بدین ترتیب هواشناسی مازندران در بین 31 استان درکشور با 96 درصد در تحقق برنامه عملیاتی، بیشترین نسبت تعداد فعالیت های انجام گرفته نسبت به تعداد برنامه های مصوب در برنامه عملیاتی در بهار 1396را به خود اختصاص داد . 


کسب رتبه برتر هواشناسی مازندران در تحقق برنامه های توسعه هواشناسی کشاورزی در کشور
کسب رتبه برتر هواشناسی مازندران در تحقق برنامه های توسعه هواشناسی کشاورزی در کشور

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1301
دیروز14218
مجموع31929517