هواشناسی مازندران - حضور مدیر کل هواشناسی مازندران در جلسه هماهنگی کشت پاییزه در سازمان جهاد کشاورزی استانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، امروز یکشنبه 5 شهریور 96 ، مهندس رضوی به اتفاق معاون توسعه و پیش بینی در جلسه 

جلسه هماهنگی کشت پاییزه (با محوریت کشت کلزا) در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران حضور یافتند . 

در این جلسه رضوی ، مدیر کل هواشناسی مازندران از وضعیت بارش ، آب و هوا و شرایط اقلیمی استان مطالبی را مطرح نمودند .

 با توجه به کاهش بارندگی و افزایش دما در ماههای اخیر ، مدیران و مسئولین جهاد کشاورزی استان تقویم کشت پاییزه را تصمیم گیری و مصوب کردند .  


حضور مدیر کل هواشناسی مازندران در جلسه هماهنگی کشت پاییزه در سازمان جهاد کشاورزی استان
حضور مدیر کل هواشناسی مازندران در جلسه هماهنگی کشت پاییزه در سازمان جهاد کشاورزی استان
حضور مدیر کل هواشناسی مازندران در جلسه هماهنگی کشت پاییزه در سازمان جهاد کشاورزی استان

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3278
دیروز15967
مجموع31947461