هواشناسی مازندران - حضور و مشارکت هواشناسی در چهارمین نشست هماهنگی ارگان هاى دريايى مرتبط با توليد داده هاى تراز آب دریای خزربه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، چهارمین نشست هماهنگی ارگان هاى دريايى مرتبط با توليد داده هاى تراز آب دریای خزر در روز سه شنبه ۲۵ مرداد ۹۶ با مشارکت هواشناسی با حضور مهندس رضوی -مدیرکل هواشناسی استان مازندران ، دکتر لایقی رئیس مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی و دکتر یوسفی کبریا - رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، مسئولین وکارشناسان بنادر و دریانوردی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد برگزار گردید .

در این همایش معاون طرح و توسعه بنادرودریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد به معرفی توانمندی ها ، قابلیت ها و طرح های توسعه ای این بندر پرداخت و قایق ربات خودران هیدروگرافی بندرامیرآباد را یکی از طرح های دانش بنیان و ماحصل همکاری متقابل سازمان بنادر و دانشگاه عنوان کرد.

حسین عظیمی با اشاره به اینکه رژیم رسوب گذاری دریایی خزر از غرب به شرق و به سوی بندرامیرآباد می باشد بررسی تراز آبی در این دریا را یکی از مهمترین اهداف این جلسه بیان داشت.

دبیر این همایش،  یوسفی کبریا  نیز در این جلسه با بیان اینکه ایران دومین کشور با تراکم جمعیتی بالا در میان کشورهای حاشیه دریای خزر می باشد گفت  بر این اساس ، ضرورت ثبت تراز آبی در این دریا و بررسی آن از لحاظ کاهش و افزایش را خیلی مهم ارزیابی کرد و کاهش تراز آب دریای خزر جزء نگرانی‌های پایدار شده و این آسیب‌ها بیشتر دامن‌گیر استان گلستان و مازندران بوده و تالاب میانکاله و خلیج گرگان را نیز درگیر کرده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر بیان کرد: برای اندازه‌گیری نوسانات تراز آب دو پارامتر اصلی تاثیرگذار هستند پارامتر اول اندازه‌‍گیری نوسانات آب دریا بدون وارد شدن آبی به داخل دریا و پارامتر دوم اندازه‌گیری این نوسانات با اندازه‌گیر آب وارد شده از رودخانه‌ها یا حوزه‌های آبی مختلف که نکته‌ای بسیار اهمیت دارد آب ورودی به دریاست که باید بررسی‌های لازم در آن زمینه انجام بگیرد.

همچنین ایشان در ادامه سخنانشان از همکاری سازمان هواشناسی کشور و هواشناسی مازندران ابراز رضایت و قدردانی نمودند  

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: با توجه به گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی و اثرات آن از جمله سرماهای زودرس و حدی، گرماهای شدید و تأثیر این شرایط بر زندگی روزمره و اقتصاد منطقه وجود دارد.


حضور و مشارکت هواشناسی در چهارمین نشست هماهنگی ارگان هاى دريايى مرتبط با توليد داده هاى تراز آب دریای خزر
حضور و مشارکت هواشناسی در چهارمین نشست هماهنگی ارگان هاى دريايى مرتبط با توليد داده هاى تراز آب دریای خزر
حضور و مشارکت هواشناسی در چهارمین نشست هماهنگی ارگان هاى دريايى مرتبط با توليد داده هاى تراز آب دریای خزر
حضور و مشارکت هواشناسی در چهارمین نشست هماهنگی ارگان هاى دريايى مرتبط با توليد داده هاى تراز آب دریای خزر

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1299
دیروز14218
مجموع31929515