به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، مدیرکل هواشناسی استان در گفت‌وگو با خبرگزاریها ، اظهار کرد: نخستین ماه فصل تابستان 96 (تیر ماه) با کاهش 42 درصدی بارش نسبت به نرمال (دوره آماری) آغاز شد و همین امر سبب شد که کاهش 16 درصدی بارش در فصل بهار به کاهش 22 درصدی بارش در چهار ماه امسال برسد.

سید محمدرضا رضوی بیان کرد: در تیرماه سال جاری از 15 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استان (رامسر، نوشهر، بابلسر، آمل، قراخیل قائم‌شهر، ساری، دشت‌ناز، بندر امیرآباد بهشهر، گلوگاه، سیاه‌بیشه، کجور، بلده، آلاشت، پل‏سفید و کیاسر)، به جزء بلده که 108 درصد نسبت به نرمال افزایش بارش رخ داد در بقیه ایستگاه‏‌های استان میزان بارش آنها کاهش قابل ملاحظه داشت و بیشترین کاهش از بابلسر حدود 88 درصد بوده است.

وی ادامه داد: نیاز است بخش‏‌های مختلف با توجه به کاهش بارندگی و افزایش دما در چهار ماه امسال در مصرف انرژی (آب و برق) مدیریت لازم به عمل آید.

مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه متوسط بارش تیر ماه سال 96 استان مازندران، حدود 18 میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت حدود 42 درصد کاهش و نسبت به تیر ماه سال گذشته حدود 64 درصد کاهش داشته است، افزود:  میزان بارش به جزء بلده که 108 درصد نسبت به نرمال افزایش داشت در بقیه ایستگاه‏‌های استان میزان بارش آنها کاهش قابل ملاحظه داشته و بیشترین کاهش نسبت به نرمال به‌ترتیب از بابلسر 88 ، دشت‌ناز 87 ، گلوگاه و کجور 84 ، بندر امیرآباد 82 ، آمل 79، ساری 74، قراخیل قائم‌شهر 65، نوشهر 58، کیاسر 45، رامسر 33، سیاه‌بیشه 27، آلاشت 11 و پل‌سفید 6 درصد بوده است.

رضوی با اشاره به اینکه متوسط بارش چهار ماه سال 96 استان مازندران، حدود 111 میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت حدود 22 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 48 درصد کاهش داشت، اضافه کرد: در بین ایستگاه‏های استان، تنها در ایستگاه بلده نسبت به دوره بلندمدت حدود سه درصد افزایش بارش اتفاق افتاد.

وی یادآور شد: بیشترین کاهش بارش هم به‌ترتیب از گلوگاه حدود 44، دشت‌ناز 43، بابلسر 42، کجور 40، ساری 34 ، بندر امیرآباد 28 ، کیاسر 26، نوشهر 25 ، قراخیل قائم‌شهر 22 ، پل‏‌سفید 16، رامسر 15، آلاشت 9، آمل 6 و سیاه‏‌بیشه حدود یک درصد بوده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران تصریح کرد: متوسط بارش 10 ماه سال زراعی(سال آبی) 96-95 استان مازندران حدود 517 میلی‌متر بوده که نسبت به دوره بلندمدت حدود 14 درصد و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته حدود 26 درصد کاهش داشت که نسبت به دوره بلندمدت تنها در دو ایستگاه نوشهر و سیاه‌‏بیشه به ترتیب حدود پنج و سه درصد افزایش بارش اتفاق افتاد و در آمل تغییری نداشت.

رضوی ادامه داد: بیشترین کاهش بارش هم به‌ترتیب از گلوگاه حدود 36، دشت‌ناز 33، بندر امیرآباد 32، کجور 31، کیاسر 26 ، قراخیل قائم‌شهر 21، ساری و پل‏ سفید 19، بابلسر 14، بلده ، آلاشت و رامسر حدود 5 درصد بوده است.

 


کاهش 22 درصد بارندگی در 4 ماهه امسال

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6595
دیروز7389
مجموع32806205