هواشناسی مازندران - حضور هواشناسی مازندران در برنامه روز مزرعه برنج استانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، امروز سه شنبه 27 تیر 96 ، رضوی - مدیرکل هواشناسی مازندران و بهزادی - رییس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان آمل و هیات همراه جهت تبیین نقش هواشناسی در امور کشاورزی بویژه افزایش عملکرد برنج و در راستای برنامه عملیاتی  تهک کشاورزی در کارگاه آموزشی – ترویجی روز مزرعه برنج که توسط اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان آمل در موسسه تحقیقات برنج کشور برگزار گردید، حضور یافتند. 

رضوی - مدیر کل هواشناسی مازندران در این جلسه  در مورد ابعاد تاثیر توصیه های هواشناسی کشاورزی و تاثیر آن بر ارزش افزوده محصولات زراعی خصوصا برنج مطالبی را ارائه نموده و روشهای دست یابی به اطلاعات هواشناسی و توصیه های کشاورزی مطرح گردید. در ادامه کارشناسان هواشناسی کشاورزی استان به همراه سایر اعضای حاضر که بیشتر از مروجین، کارشناسان، کشاورزان و شالیکاران پیشرو بودند در کلاسهای آموزشی مربوطه شرکت نمودند.

در این برنامه آموزشی که با موضوع صنعت بذر، مدیریت کرم ساقه خوار و تاریخ کاشت،  خشکی و معرفی لاین زودرس ، تنش آبی و کود و تغذیه برنج برگزار شد، عرفانی -  رییس موسسه تحقیقات برنج کشور و بهادری -  مدیر ترویج جهاد کشاورزی استان از همکاری اداره کل هواشناسی در ارائه و بازنگری در تقویم زراعی محصول برنج با توجه به تغییرات اقلیمی پیش رو ، خبر داده و در باره اهمیت و تاثیر پارامترهای  هواشناسی در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و نقش تغییرات اقلیمی در معرفی و تولید ارقام جدید برنج و همچنین توجه بیشتر به توصیه های پیش بینی هواشناسی و گسترش همکاری فی مابین هواشناسی ، جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات مطالبی را بیان نمودند. 


حضور هواشناسی مازندران در برنامه روز مزرعه برنج استان
حضور هواشناسی مازندران در برنامه روز مزرعه برنج استان
حضور هواشناسی مازندران در برنامه روز مزرعه برنج استان
حضور هواشناسی مازندران در برنامه روز مزرعه برنج استان
حضور هواشناسی مازندران در برنامه روز مزرعه برنج استان

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1302
دیروز14218
مجموع31929518