هواشناسی مازندران - برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، درماه خدا، ماه تزکیه و راز و نیاز با حضرت حق، جمعه 2 تیر 96 ، مراسم ضیافت افطاری از سوی اداره کل هواشناسی مازندران با حضور خانواده های همکاران مجموعه هواشناسی استان در محفلی صمیمی با حضور مدير كل هواشناسی مازندران برگزار گردید. در این مراسم ضمن مداحی در مدح حضرت امام علی (ع) ، رضوی – مدیر کل هواشناسی مازندران نیز سخنرانی نمودند.


برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران
برگزاری مراسم ضیافت افطاری برای خانواده های همکاران هواشناسی مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3272
دیروز15967
مجموع31947455