هواشناسی مازندران - بازدید مدیرکل هواشناسی مازندران و هیات همراه از پروژه احداث هواشناسی رینهبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، رضوی ، مدیرکل هواشناسی مازندران و هیئت همراه و برخی از اعضای شورای شهر رینه جهت پیشرفت مناسب تر فعالیتهای احداث اداره و ایستگاه هواشناسی رینه ، ضمن برگزاری جلسه مشترک کاری، تعیین مکان و جانمایی ساختمان و پلاتفرم(سکوی) هواشناسی به تسریع امور مربوطه تاکید کردند.این پروژه در مرحله محوطه سازی و رمپ گذاری با پیشرفت فیزیکی 60 درصد می باشد.


بازدید مدیرکل هواشناسی مازندران و هیات همراه از پروژه احداث هواشناسی رینه
بازدید مدیرکل هواشناسی مازندران و هیات همراه از پروژه احداث هواشناسی رینه
بازدید مدیرکل هواشناسی مازندران و هیات همراه از پروژه احداث هواشناسی رینه

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1345
دیروز14218
مجموع31929561