به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، رضوی -مدیر کل هواشناسی مازندران و هیات همراه روز دوشنبه 9 خرداد 96 ضمن بازدید از بخشها و ادارات مختلف مرکز ملی توسعه تکنولوژی و ترویج کشاورزی هراز ، نشست مشترکی برگزار نمودند .
در این نشست که روسا و مسئولین بخشهای مختلف این مرکز ملی حضور داشتند، سید محمدرضا رضوی ضمن تاکید بر اهمیت و تاثیر پارامتر های هواشناسی در افزایش عملکرد برنج، احداث ایستگاه هواشناسی خودکار و دیجیتالی نمودن برداشت اطلاعات جوی را از موارد مهم و قابل پیگیری در استان مطرح و قابل تامل دانست. در ادامه جلسه ضمن تاکید بر تحکیم روابط کاری فی مابین ، احداث ایستگاه خودکار در آینده نزدیک در این مرکز را بیان داشتند.

بهزادی - رییس اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی  آمل، ضمن تاکید بر همکاری مشترک، در خصوص اجرای پروژه های پژوهشی ، آموزش بهره برداران ، کاربران نهایی و چگونگی روشهای اطلاع رسانی مناسب پیش بینی های هواشناسی اعلام آمادگی نمودند .


برگزاری نشست مشترک هواشناسی مازندران با مرکز ملی توسعه تکنولوژی و ترویج کشاورزی هراز در راستای سامانه تهک
برگزاری نشست مشترک هواشناسی مازندران با مرکز ملی توسعه تکنولوژی و ترویج کشاورزی هراز در راستای سامانه تهک
برگزاری نشست مشترک هواشناسی مازندران با مرکز ملی توسعه تکنولوژی و ترویج کشاورزی هراز در راستای سامانه تهک
برگزاری نشست مشترک هواشناسی مازندران با مرکز ملی توسعه تکنولوژی و ترویج کشاورزی هراز در راستای سامانه تهک
برگزاری نشست مشترک هواشناسی مازندران با مرکز ملی توسعه تکنولوژی و ترویج کشاورزی هراز در راستای سامانه تهک

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6392
دیروز13106
مجموع32836761