به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، سیدمحمدرضا رضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری ها در شهرستان ساری، اظهار کرد: براساس آمار ایستگاه‏‌های هواشناسی سینوپتیک استان مازندران، دومین ماه فصل بهار سال 96 یعنی اردیبهشت ماه، برخلاف فروردین ماه که متوسط بارش آن نسبت به نرمال حدود 10 درصد کاهش داشت، افزایش بارش اتفاق افتاد. وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه شاهد افزایش 34 درصدی بارش بودیم، اضافه کرد: به‌طوری‌که از 15 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استان (رامسر، نوشهر، بابلسر، آمل، قراخیل قائم‌شهر، ساری، دشت‌ناز، بندر امیرآباد بهشهر، گلوگاه، سیاه‌بیشه، کجور، بلده، آلاشت، پل‏‌سفید و کیاسر) بیش از دو سوم از ایستگاه‏‌های استان میزان بارش آنها افزایش داشت. مدیرکل هواشناسی مازندران با اعلام اینکه متوسط بارش اردیبهشت ماه سال 96 استان مازندران، حدود 46 میلی‌متر بوده است، افزود: این آمار نسبت به میانگین بلندمدت حدود 35 درصد و نسبت به فروردین ماه سال گذشته حدود 40 درصد افزایش داشت، به‌طوری‌که میزان بارش در بیشتر ایستگاه‌‏های استان افزایش و فقط در مناطق ساحلی و جلگه‌‏ای نیمه شرقی استان کاهش داشته است. این مسؤول ادامه داد: بیشترین افزایش بارش نسبت به نرمال از آمل حدود 109، بلده 83، آلاشت 78، رامسر 57، کجور 55 و پل‏‌سفید 53 درصد و بیشترین کاهش بارش هم از دشت ناز و بندر امیرآباد حدود 35 درصد بوده است. رضوی با اشاره به اینکه متوسط بارش دو ماه نخست فصل بهار سال 96 استان مازندران، حدود 89 میلی‌متر بوده است، افزود: این میزان نسبت به میانگین بلندمدت حدود 9 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد کاهش داشت، به‌طوری‌که در بیش از دو سوم از ایستگاه‌های استان نسبت به دوره بلندمدت افزایش بارش اتفاق افتاد. وی بیان کرد: بیشترین کاهش بارش در این مدت نیز از گلوگاه حدود 16 و دشت‌ناز 9 درصد و بیشترین افزایش بارش به ترتیب از آمل حدود 43، آلاشت و قراخیل قائم‌شهر حدود 24، بندر امیرآباد 22، رامسر 16، پل‏‌سفید 13 و بلده 11 درصد بوده است. مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه متوسط بارش هشت ماه سال زراعی(سال آبی) 96-95 استان حدود 495 میلی‌متر بوده که نسبت به دوره بلندمدت حدود 9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته حدود 20 درصد کاهش داشت، یادآور شد: این میزان نسبت به دوره بلندمدت در چهار ایستگاه نوشهر، سیاه‌‏بیشه، آمل و آلاشت به‌ترتیب حدود 11، 6، 6 و دو درصد افزایش بارش اتفاق افتاد. رضوی در پایان گفت: بیشترین کاهش بارش هم به ترتیب از گلوگاه حدود 31، بندر امیرآباد و دشت‌ناز حدود 28، کیاسر 22، کجور 18، قراخیل قائم‌شهر و ساری حدود 14 درصد بوده است.
پلاتفرم اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل قائمشهر


فایلهای ضمیمه


هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6196
دیروز13106
مجموع32836565