هواشناسی مازندران - افزایش 42 سانتی متری سطح تراز آب دریای خزر در سه سال آیندهبر اساس پیش بینی مرکزملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، سطح تراز آب دریا در سه سال آینده 42 سانتی متر افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، پنجشنبه 4 خرداد 96 ، کارگاه آموزشی، تخصصی نوسانات تراز آب دریای خزر و علل ناهمخوانی آن در مرکزملی مطالعات و تحقیقات دریای خزردر شهرستان ساری  برگزار گردید که کارشناسان و پژوهشگران هواشناسی مازندران با دعوت از ریاست محترم مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در این کارگاه شرکت نمودند .  

سرفصل های آموزشی این کارگاه شامل:

تعاریف و تاریخچه نوسانات دریای خزر و مسائل مرتبط با آن

بررسی علل نوسانات خزر در طی 180 سال گذشته و اثرات آن

آخرین وضعیت نوسانات و پیش بینی های آتی

مولفه های هیدروکلیماتولوژی نوسانات خزردر حوضه آبریز و بدنه آبی آن

ابعاد و چالشهای ثبت داده های تراز آب دریای خزر

تحلیل سینوپتیکی کوتاه مدت خزر در نوارساحلی (ترازهای طوفانی) بود .

 داریوش یوسفی کبریا، مدیرمرکزملی مطالعات وتحقیقات دریای خزرگفت: تراز آب دریا در 20 سال گذشته 140 سانتی متر کاهش یافته است، واز نیمه دوم پارسال تراز آب در مقایسه با مدت مشابه سال 94، 11 سانتی متر افزایش داشت و طبق مدل سازی ها و پیش بینی ها، سطح تراز آب دریای خزر در سه سال آینده 42 سانتی متر افزایش می یابد.

از دیگر ارائه دهندگان  این گارگاه دکتر عبدالعظیم قانقرمه (استاد یار دانشگاه گلستان ) و سر کارخانم بنی هاشمی(کارشناس ارشد GIS)  بودند .


افزایش 42 سانتی متری سطح تراز آب دریای خزر در سه سال آینده
افزایش 42 سانتی متری سطح تراز آب دریای خزر در سه سال آینده
افزایش 42 سانتی متری سطح تراز آب دریای خزر در سه سال آینده

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1305
دیروز14218
مجموع31929521