هواشناسی مازندران - برگزاری نشست مشترک با پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور در راستای تهک و مکان یابی جهت احداث ایستگاه هواشناسی در شهر نشتارودبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، یکشنبه 24 فروردین 96، مدیر کل هواشناسی مازندران و هیات همراه ضمن بازدید از پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور و ایستگاه تحقیقات مرکبات شهید یاسینی منطقه کترا در شهر نشتارود ، نشست مشترکی با روسای دو مرکز داشتند .

در این نشست دکتر گل محمدی ، رئییس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور ، ضمن تاکیید بر اهمیت داده های هواشناسی در افزایش عملکرد مرکبات، فقدان ایستگاه هواشناسی که از نیازهای اصلی مناطق غرب استان می باشد قابل تامل دانست.  در ادامه نشست مکان یابی ایستگاه هواشناسی در شهر نشتارود به منظور احداث صورت پذیرفت.

سید محمدرضا رضوی ، مدیرکل هواشناسی مازندران ، ضمن همکاری مشترک در خصوص پروژه های پژوهشی ، احداث و فعالیت ایستگاه هواشناسی در آینده نزدیک انجام خواهد پذیرفت . 


برگزاری نشست مشترک با پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور در راستای تهک و مکان یابی جهت احداث ایستگاه هواشناسی در شهر نشتارود
برگزاری نشست مشترک با پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور در راستای تهک و مکان یابی جهت احداث ایستگاه هواشناسی در شهر نشتارود
برگزاری نشست مشترک با پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور در راستای تهک و مکان یابی جهت احداث ایستگاه هواشناسی در شهر نشتارود
برگزاری نشست مشترک با پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور در راستای تهک و مکان یابی جهت احداث ایستگاه هواشناسی در شهر نشتارود
برگزاری نشست مشترک با پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور در راستای تهک و مکان یابی جهت احداث ایستگاه هواشناسی در شهر نشتارود

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز11617
دیروز14564
مجموع31925615