به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، دوشنبه 18 فروردین 96 ، مهندس رضوی در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری با عنوان" اثرات تغییر اقلیم برمنابع آب و مجصولات کشاورزی در استان مازندران" ارائه سخرانی نمودند که این جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان همراه بود.  در ادامه ضمن نشست با رئیس دانشگاه ، مدیر گروه و اعضاء هیئت علمی در خصوص حلقه مفقوده میان دانشگاه و صنعت به بحث و گفتگو نشستند و طرفین خواستار همکاری فی مابین پژوهشی و زیرساخت های فنی هواشناسی شدند و در پایان این نشست ، بازید میدانی از محل آزمایشگاه هواشناسی و هواشناسی کشاورزی ، پلت پفرم هواشناسی انچام پذیرفت . مدیر هواشناسی مازندران  عنوان کرد که  بازسازی اساسی پلت فرم وتجیهیزات هواشناسی دانشکده کشاورزی ساری و تأسیس ایستگاه خودکار در داراب کلای ساری، از برنامه های امسال هواشناسی مازندران است که در اسرع وقت انجام خواهد شد.


سخنرانی مدیر کل هواشناسی مازندران در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سخنرانی مدیر کل هواشناسی مازندران در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سخنرانی مدیر کل هواشناسی مازندران در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سخنرانی مدیر کل هواشناسی مازندران در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سخنرانی مدیر کل هواشناسی مازندران در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سخنرانی مدیر کل هواشناسی مازندران در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6498
دیروز7389
مجموع32806108