دوره آموزشی ابرشناسی در ایستگاه های همدیدی با شرکت 31 نفر از کارشناسان هواشناسی همدیدی استان های مازندران ، گلستان، سمنان و تهران به مدت 24 ساعت ( 4 روز) در هواشناسی مازندران برگزار گردید.آقایان جعفری عفی آبادی و منتظری تدریس دوره را بر عهده داشته اند.

برگزاری دوره آموزشی
برگزاری دوره آموزشی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز1695
دیروز7461
مجموع30907919