هواشناسی مازندران - بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، امروز پنجشنبه 28 بهمن 95 ساعت 10 صبح ، رضوی - مدیرکل هواشناسی و هیات همراه  به مدت يك ساعت و نیم از نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري هاي استان مازندران در ساري بازديد كردند.

سید محمد رضا رضوی  در اين بازديد با حضور در غرفه نشريات و مطبوعات و خبرگزاري هاي استان از وضعيت رسانه‌هاي استان باخبر شد. و در جريان كيفيت خبررساني و  اخبار خبرگزاري ها قرار گرفتند . 


بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران
بازدید مدیرکل هواشناسی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3274
دیروز15967
مجموع31947457