هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه تهک هواشناسی در آخرین هفته دی ماه 95به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، پنجشنبه  30 دی 95 جلسه تهک هواشناسی مازندران با محوریت تهک دریایی  برگزار گردید .

در این جلسه ضمن بررسی عملکرد تهک ها در دو هفته گذشته برنامه های هفته آینده تهک ها ارائه گردید .

در تهک دریایی ، مقرر گردید یک بانک توصیفی مکانی از کاربران نهایی جهت تسریه در ارائه اطلاعات دقیق و به موقع بررسی و تهیه شود .  


برگزاری جلسه تهک هواشناسی در آخرین هفته دی ماه  95

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3253
دیروز15967
مجموع31947436