هواشناسی مازندران - بازدید مسئولان بودجه و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان از هواشناسی مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ،  دوشنبه 27 دی 95 ،مسئولان بودجه و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان ابتدا از اداره کل هواشناسی مازندران ، مرکز پیش بینی ، مرکز پایش  و جلسه ای با مدیر کل ، معاونین و مسئولان بخشهای مختلف و همچنین از چند ایستگاه و اداره هواشناسی استان نیز بازدید نمودند .

در این جلسه مدیرکل هواشناسی مازندران ضمن خیر مقدم گویی ، به تشریح فعالیتها ، فرایندهای هواشناسی استان ، همچنین گزارشی از تعداد مراکز و ایستگاههای پایش ، رادار ، بویه  پرداختند .

سید محمدرضا رضوی در ادامه به مقایسه حجم فعالیتها و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی استان پرداختند . و به نیازهای اساسی هواشناسی برای فعالیت بهتر و در شان استان و مردم شریف آن اشاره نمودند . که با قول مساعدت بیشتر از سوی مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی مواجه شد .


بازدید مسئولان بودجه و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان از هواشناسی مازندران
بازدید مسئولان بودجه و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان از هواشناسی مازندران
بازدید مسئولان بودجه و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان از هواشناسی مازندران

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز3290
دیروز15967
مجموع31947473