به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی با حضور کارشناسان کشاورزی و هواشناسی در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل برگزار گردید. که پس از برگزاری جلسه و ارائه توصیه های مربوط به این بخش ، از پلت فرم هواشناسی ، برداشت اطلاعات هواشناسی ، هواشناسی کشاورزی و آزمایشگاه هواشناسی کشاورزی بازدید به عمل آوردند که در پایان این بازدید کارشناس این اداره در خصوص چگونگی برداشت اطلاعات و نحوه کارکرد با ادوات و نیز آزمایش بر روی محصولات و تدوین بولتن های هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه توضیحاتی را ارائه نمود ، در پایان مقرر گردید جلسه بعدی دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل برگزار گردد.


برگزاری جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل
برگزاری جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل
برگزاری جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی در اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی قراخیل

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز6976
دیروز7389
مجموع32806586