هواشناسی مازندران - تعمیر و بهسازی بویه هواشناسی در نوشهربه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، چهارشنبه 15 دی 95 ، بازدیدی از بویه موج نگار هواشناسی استان مازندران توسط کارشناسان اداره کل هواشناسی به همراهی کارشناسان شرکت پیمانکاری و با کمک پرسنل زحمتکش شناور شرکت جهاد نصر و همچنین همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه نوشهر در جهت سرویس و نگهداری بویه هواشناسی طی یک عملیات دریایی 8 ساعته در 6 مایلی(حدود 10 کیلومتر)  از ساحل با موفقیت انجام شد.


تعمیر و بهسازی بویه هواشناسی در نوشهر
تعمیر و بهسازی بویه هواشناسی در نوشهر
تعمیر و بهسازی بویه هواشناسی در نوشهر
تعمیر و بهسازی بویه هواشناسی در نوشهر
تعمیر و بهسازی بویه هواشناسی در نوشهر
تعمیر و بهسازی بویه هواشناسی در نوشهر

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12617
دیروز13284
مجموع31854469