هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه تهک هواشناسی با رویکرد تهک دریایی و کشاورزیبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، جلسه تهک هواشناسی استان ، امروز پنجشنبه 16 دی 95 ، با رویکرد تهک دریایی و کشاورزی با حضور اعضاء تهک های مختلف برگزارگردید. در این جلسه ضمن گزارش عملکرد تهک دریایی و کشاورزی توسط دبیران آن و برنامه های آینده را تشریح نمودند .

 عمده این جلسه حول تهک کشاورزی و دریایی بحث شد ، در تهک دریایی ، اقداماتی از جمله شناسایی صیادان و نوع صید و صیادی منطقه شرق مازندران در طی بازدیدی انجام شد .

همچنین کارشناسان اداره هواشناسی کشاورزی شهرستان آمل ، گزارشی از مراحل رشد مرکبات و آستانه تحمل آن در برابر پارامترهای هواشناسی (دما، رطوبت و باد) ارائه گردید .

  در ادامه سید محمدرضا رضوی ، مطالعه ، بررسی و پژوهش در خصوص نواسانات پارامترهای هواشناسی و کاربردی نمودن آن و در اختیار کاربران کشاورزی  قرار دهیم ، تاکید نمودند .   


برگزاری جلسه تهک هواشناسی  با رویکرد تهک دریایی و کشاورزی
برگزاری جلسه تهک هواشناسی  با رویکرد تهک دریایی و کشاورزی

هشدارهای هواشناسی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز11593
دیروز14564
مجموع31925591