هواشناسی مازندران - جلسه مشترک مدیران کل وکارشناسان پیش بینی استانهای گیلان ومازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ،  روز دوشنبه هفته جاری آقای سید محمد رضا رضوی مدیر کل  و رئیس اداره پیش بینی وهشدار سریع استان مازندران در حضور آقای بهمن کمانگر مدیر کل ،ابوالقاسم شفیعی معاون توسعه وپیش بینی هواشناسی گیلان وهمکاران اداره پیش بینی  جلسه ای مشترک در این اداره کل برگزار گردید .از دست آوردهای این جلسه تجمیع نظرات کارشناسان پیش بینی دو استان برای چگونگی رصد کردن سامانه های ورودی وچالش های پیش رو وآشکار سازی مناطق نامحسوس در امر پیش یابی بود. همچنین آقای رضوی وهیئت همراه از سیستم مشاهده وجمع آوری به لحظه داده های ایستگاه های هواشناسی خودکار موجود در مناطق ارتفاعی وکوهستانی استان گیلان بازدید به عمل آورد


جلسه مشترک مدیران کل وکارشناسان پیش بینی استانهای گیلان ومازندران
جلسه مشترک مدیران کل وکارشناسان پیش بینی استانهای گیلان ومازندران
جلسه مشترک مدیران کل وکارشناسان پیش بینی استانهای گیلان ومازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12694
دیروز13284
مجموع31854546