هواشناسی مازندران - ارائه سخنرانی علمی " امکان سنجی پیش آگاهی وقوع بارش شدید و رخداد سیل با استفاده از تصاویر رادار" مطالعه موردی: استان مازندران"به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، سخنرانی علمی تحت عنوان " امکان سنجی پیش آگاهی وقوع بارش شدید و رخداد سیل با استفاده از تصاویر رادار" مطالعه موردی: استان مازندران" توسط آقای احمد خیرا.. پور با حضور کارکنان حوزه معاونت توسعه و پیش بینی مازندران ارائه گردید  در این سخنرانی حوضه آبریز و ایستگاه های باران سنجی (شرق مازندران و غرب گلستان) معرفی گردید و ارتباط بین میزان شارش آب موجود در ابر که توسط رادار سنجیده می شود و اطلاعات ایستگاه های باران سنجی و برخی از ایستگاه های سینوپتیک استان ارائه مطلب نمودند و در ادامه لزوم کالیبراسیون رادار با اطلاعات ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک را بیان کردند.


ارائه سخنرانی علمی
ارائه سخنرانی علمی
ارائه سخنرانی علمی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12646
دیروز13284
مجموع31854498