هواشناسی مازندران - اولین جلسه صمیمانه مدیر کل محترم با همکاران همدیدی و کارکنان هواشناسی استان مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، اولین جلسه صمیمانه مدیر کل محترم با همکاران همدیدی و کارکنان هواشناسی استان مازندران دراداره کل هواشناسی استان مازندران ، چهارشنبه اول دی ماه 95 برگزار گردید .

در این جلسه  مهندس رضوی ، مدیر کل هواشناسی استان مازندران مختصری از وضعیت فعلی و انتظارات و وضعیت آینده هواشناسی مازندران را تشریح نمودند .

در ادامه با مشارکت کارکنان ، مسائل و مشکلات بخشهای مختلف بصورت پرسش و پاسخ مطرح گردید . همچنین راهکارهای مناسب به منظور عبور از موانع موجود و ایجاد ساختار و بستری مناسب بحث و گفتگو شد .

در پایان به کارشناسان همدیدی برتر سه ماه اول و دوم سال 95 لوح تقدیر اهداء گردید . 


اولین جلسه صمیمانه مدیر کل محترم با همکاران همدیدی و کارکنان هواشناسی استان مازندران
اولین جلسه صمیمانه مدیر کل محترم با همکاران همدیدی و کارکنان هواشناسی استان مازندران
اولین جلسه صمیمانه مدیر کل محترم با همکاران همدیدی و کارکنان هواشناسی استان مازندران
اولین جلسه صمیمانه مدیر کل محترم با همکاران همدیدی و کارکنان هواشناسی استان مازندران
اولین جلسه صمیمانه مدیر کل محترم با همکاران همدیدی و کارکنان هواشناسی استان مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12636
دیروز13284
مجموع31854488