هواشناسی مازندران - برگزاری دوره آموزشی مبانی رادار هواشناسی و کاربرد آن در هواشناسی استان مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، دوره آموزشی مبانی رادار هواشناسی و کاربرد آن از روز شنبه مورخه۲۰/۹/۹۵ لغایت روز چهارشنبه مورخه ۲۴/۹/۹۵ با میزبانی هواشناسی مازندران و شرکت کارشناسان حوزه تحقیقات ، پیش بینی، پایش و فنی هواشناسی مازندران ، گلستان ، سمنان و گیلان برگزار گردید که در این دوره ضمن آموزش شرکت کنندگان با مبانی و کلیات رادارهای هواشناسی ، بیان مسائل تئوری و رصد چندین پدیده هواشناسی اخیر توسط رادار هواشناسی مازندران بصورت عملی ،نرم افزارRainbow نیز آموزش داده شدو در روز پایانی این دوره شرکت کنندگان از سایت رادار هواشناسی بندر امیرآباد بازدید به عمل آوردند.


برگزاری دوره آموزشی مبانی رادار هواشناسی و کاربرد آن در هواشناسی استان مازندران
برگزاری دوره آموزشی مبانی رادار هواشناسی و کاربرد آن در هواشناسی استان مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12634
دیروز13284
مجموع31854486