هواشناسی مازندران - برگزاری جلسه تحلیل آمار ماه آبان و پیش بینی فصلیبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، جلسه ارائه آمار ماهانه در 14 آذر95 با حضور اعضاء تشکیل شد که در این جلسه پارامترهای جوی ماه آبان و تحلیل بارندگی هشت ماه اول سال 95 و دو ماه اول سال زراعی 96-95 نسبت به سال گذشته و دوره آماری و پیش بینی فصلی سه ماه آینده  بحث و بررسی شد . بررسی ها نشان می دهد که  بارش برای مازندران در سه ماه آینده در حد نرمال و میانگین دمای هوا متمایل به بیش از نرمال خواهد بود . 


برگزاری جلسه تحلیل آمار ماه آبان و پیش بینی فصلی
برگزاری جلسه تحلیل آمار ماه آبان و پیش بینی فصلی

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12635
دیروز13284
مجموع31854487