هواشناسی مازندران - تخصیص بودجه 3 میلیارد ریال از سوی مدیریت بحران به هواشناسی مازندرانبه گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران ، مهندس احمدی، مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران طی بازدیدی از هواشناسی استان و نشستی با مهندس رضوی ، تخصیص 3 میلیار ریالی برای هواشناسی مازندران را قطعی نمودند. این تصمیم با توجه به ضرورت نصب ایستگاه های شاهد خودکار در سطح استان مازندران و مناطق بدون ایستگاه و اطلاعات اتخاذ شد.

مهندس احمدی در این دیدار صدور پیش بینی های دقیق و نقطه ای برای استان را امری ضروری دانستند که موجب مدیریت مؤثر بحران های جوی و جلوگیری از خسارت های سنگین جانی و مالی می گردد.

مهندس رضوی نیز با بیان اینکه عدم برخورداری از ایستگاه های خودکار و به هنگام در نقاط بالادست محدودیت هایی را برای پیش بینی های کوتاه مدت و هشدارهای سریع ایجاد کرده است، رفع این محدودیت و تجهیز مونیتورینگ مرکز پیش بینی را از اولویت های این اداره کل عنوان کردند. ایشان ارتقاء دقت پیش بینی ها را منوط به بومی سازی آخرین مدل های و دستاوردهای پیش بینی عددی عنوان کردند که حمایت مسئولان استانی را طلب می نماید. که با استقبال و قول همکاری و پشتیبانی مهندس احمدی مواجه شد.


تخصیص بودجه 3 میلیارد ریال از سوی مدیریت بحران به هواشناسی مازندران
تخصیص بودجه 3 میلیارد ریال از سوی مدیریت بحران به هواشناسی مازندران
تخصیص بودجه 3 میلیارد ریال از سوی مدیریت بحران به هواشناسی مازندران

پیش بینی وضعیت هوای استان

اخبار و رویدادها

آمار سایت

امروز12627
دیروز13284
مجموع31854479